O společnosti

Naše firma se od r. 1993 zabývá

  • projektováním
  • dodávkami
  • servisem

technických zařízení budov (HVAC) na mnoha objektech v Praze, i v dalších místech (Brno, Plzeň , Ostrava, České Budějovice, Olomouc, Bratislava).

Oddělení technických služeb firmy SYB pro zajištění provozu TZB ve spravovaných objektech disponuje potřebným počtem specialistů, jejichž odborná kvalifikace je zaměřena zejména na provoz, obsluhu a servis:

  • zařízení tepelné techniky
  • zařízení vzduchotechniky, klimatizace a chlazení
  • systému MaR
  • zařízení elektro – silnoproud a slaboproud
  • zařízení sanitární techniky

Obsluhu a stálý dohled nad provozními stavy zařízení zajišťujeme dispečerským pracovištěm s dálkovým připojením (hlášení poruch) a grafickým zobrazením obsluhovaných zařízení (monitoring).

Pro řešení havarijních stavů pracuje 24hodinová pohotovostní služba.

Technici ze servisního oddělení firmy SYB jsou v úzkém kontaktu s odborníky z ostatních oddělení společnosti (projekce a realizace staveb), což zajišťuje vysokou odbornost a možnost rychlé reakce na potřebu oprav a případných úprav technických zařízení ve spravovaných objektech.

Politika integrovaného systému řízení

V přiloženém souboru najdete popis integrovaného systému řízení společnosti SYB, s.r.o.
Politika integrovaného systému řízení